Telefoonnummer: 0478 - 568 000 |E-mail: info@bewindvoerder.nl

Bewindvoering

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewindvoering nodig zijn. Denk aan patiënten met dementie, verslavingsproblematiek, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met problematische schulden.

Bewindvoering wordt ook wel meerderjarigenbewind of beschermingsbewind genoemd. Er zijn twee redenen om bewind aan te vragen:

  1. lichamelijke en/of geestelijke toestand;
  2. verkwisting en/of problematische schulden.

Iemand die onder bewind is gesteld wordt handelingsonbevoegd. Hij of zij mag niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder vermogensrechtelijke rechtshandelingen verrichten. 
De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.
Het doel van de maatregel is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen. 
De maatregel kan tijdelijk of duurzaam zijn.